bassai2.jpg第2工区伐木片付け状況
伐採した木を重機で片付け。
2000年1月20日撮影。

前のページへ